Privātuma politikas

Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs izrādījāt interesi par mūsu uzņēmumu. Datu aizsardzība ir īpaši augsta prioritāte Sabiedrības vadībā. Uzņēmuma interneta lapu izmantošana ir iespējama, nenorādot personas datus; tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni, varētu būt nepieciešama personas datu apstrāde. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav likumīga pamata, mēs parasti saņemam datu subjekta piekrišanu.

Personas datu apstrāde, piemēram, datu subjekta vārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, vienmēr ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un saskaņā ar katras valsts datu aizsardzību Sabiedrībai piemērojamie noteikumi. Izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju, mūsu uzņēmums vēlas plašākai sabiedrībai informēt par personas datu veidu, apjomu un mērķi, kurus mēs vācam, izmantojam un apstrādājam. Turklāt datu subjekti, izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju, tiek informēti par tiesībām, kuras viņiem ir tiesības.

Kā pārzinis Uzņēmums ir īstenojis daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko personas datu aizsardzību, kas tiek apstrādāti, izmantojot šo vietni. Tomēr datu pārraidei internetā principā var būt nepilnības drošības jomā, tāpēc absolūta aizsardzība var nebūt garantēta. Šī iemesla dēļ ikviens datu subjekts var brīvi pārsūtīt mums personas datus ar alternatīviem līdzekļiem, piemēram, pa tālruni.

 1. Definīcijas

Uzņēmuma datu aizsardzības deklarācija ir balstīta uz noteikumiem, kurus Eiropas likumdevējs lieto Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) pieņemšanai. Mūsu datu aizsardzības deklarācijai jābūt salasāmai un saprotamai plašākai sabiedrībai, kā arī mūsu klientiem un biznesa partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vispirms vēlētos izskaidrot izmantoto terminoloģiju.

Šajā datu aizsardzības deklarācijā mēs cita starpā izmantojam šādus terminus:

 • a) Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators. Mēs neapkopojam nekādus datus, kas raksturīgi šīs fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

 • b) Datu subjekts

Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā par apstrādi atbildīgais pārzinis.

 • c) apstrāde

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopām, neatkarīgi no tā, vai tos veic automatizēti vai ne, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izguve, konsultēšana, izmantošana, atklāšana, nosūtot, izplatot vai citādi darot pieejamu, pielīdzināšanu vai kombināciju, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

 • d) apstrādes ierobežošana

Apstrādes ierobežošana ir uzglabāto personas datu marķēšana, lai ierobežotu to apstrādi nākotnē.

 • e) Profilēšana

Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas sastāv no personas datu izmantošanas, lai novērtētu noteiktus personiskos aspektus, kas saistīti ar fizisku personu, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas attiecas uz šīs fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām vēlmēm. , intereses, uzticamība, izturēšanās, atrašanās vieta vai kustība.

 • f) Pseidonimizācija

Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu ka personas dati netiek attiecināti uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 • g) Pārzinis vai kontrolieris, kas atbild par apstrādi

Pārzinis vai pārzinis, kas atbildīgs par apstrādi, ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus; ja šādas apstrādes mērķus un līdzekļus nosaka Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, pārzini vai īpašus kritērijus tā iecelšanai var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību akti.

 • h) Procesors

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

 • i) Saņēmējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai personas dati tiek atklāti neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā puse. Tomēr valsts iestādes, kuras personas datus var saņemt īpašas izmeklēšanas ietvaros saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, neuzskata par saņēmējiem; šo datu apstrāde, ko veic šīs valsts iestādes, atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem atbilstoši apstrādes mērķiem.

 • j) Trešā persona

Trešā puse ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

 • k) Piekrišana

Datu subjekta piekrišana ir jebkura brīvi dota, konkrēta, informēta un nepārprotama norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš vai viņa ar paziņojumu vai skaidru apstiprinošu darbību apzīmē piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei. .

 1. Kontrolieris

Pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR), citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības likumu un citu ar datu aizsardzību saistīto noteikumu izpratnē ir Uzņēmums

 1. Sīkdatnes

Uzņēmuma interneta lapās tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek glabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūku.

Daudzās interneta vietnēs un serveros tiek izmantotas sīkdatnes. Daudzos sīkfailos ir tā sauktais sīkfailu ID. Sīkdatnes ID ir unikāls sīkfaila identifikators. Tas sastāv no rakstzīmju virknes, caur kuru interneta lapas un serverus var piešķirt konkrētajam interneta pārlūkam, kurā tika saglabāta sīkdatne. Tas ļauj apmeklētajām interneta vietnēm un serveriem atšķirt atsevišķu priekšmetu pārlūkprogrammu no citiem interneta pārlūkiem, kas satur citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūku var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfaila ID.

Izmantojot sīkdatnes, Uzņēmums var nodrošināt šīs vietnes lietotājiem lietotājam draudzīgākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējams bez sīkdatņu iestatīšanas.

Izmantojot sīkfailu, informāciju un piedāvājumus mūsu vietnē var optimizēt, ņemot vērā lietotāju. Sīkdatnes ļauj mums, kā jau minēts iepriekš, atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atzīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu vietnes izmantošanu. Vietnes lietotājam, kurš izmanto sīkdatnes, piemēram, nav jāievada piekļuves dati katru reizi, kad tiek atvērta vietne, jo vietne to pārņem, un tādējādi sīkdatne tiek saglabāta lietotāja datorsistēmā. Cits piemērs ir iepirkšanās groza sīkdatne tiešsaistes veikalā. Interneta veikals atceras rakstus, kurus klients ar sīkdatnes starpniecību ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, izmantojot mūsu vietni, izmantojot atbilstošu izmantotā interneta pārlūka iestatījumu, un tādējādi var neatgriezeniski atteikt sīkfailu iestatīšanu. Turklāt jau iestatītās sīkdatnes var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas. Tas ir iespējams visās populārajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts deaktivizē sīkfailu iestatīšanu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, ne visas mūsu vietnes funkcijas var būt pilnībā izmantojamas.

 1. Vispārīgu datu un informācijas vākšana

Uzņēmuma vietne apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas, kad datu subjekts vai automatizēta sistēma izsauc vietni. Šie vispārīgie dati un informācija tiek glabāti servera žurnāla failos. Apkopotie var būt (1) izmantotie pārlūka veidi un versijas, (2) piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma nonāk mūsu vietnē (tā sauktie novirzītāji), (4) apakšsadaļa – tīmekļa vietnes, (5) piekļuves datums un laiks interneta vietnei, (6) interneta protokola adrese (IP adrese), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (8) visi citi līdzīgi dati un informācija, kuru var izmantot uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, Uzņēmums neizdara nekādus secinājumus par datu subjektu. Drīzāk šī informācija ir nepieciešama, lai (1) pareizi piegādātu mūsu vietnes saturu, (2) optimizētu mūsu vietnes saturu, kā arī tās reklāmu, (3) nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un vietņu tehnoloģiju ilgtermiņa dzīvotspēju. un (4) sniedz tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Tādēļ Uzņēmums statistiski analizē anonīmi savāktos datus un informāciju, lai palielinātu mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību un nodrošinātu optimālu apstrādājamo personas datu aizsardzības līmeni.

 1. Reģistrācija mūsu mājas lapā

Datu subjektam ir iespēja reģistrēties pārziņa vietnē, norādot personas datus. Kādus personas datus nosūta kontrolierim, nosaka attiecīgā reģistrācijai izmantotā ievades maska ​​- vārds un uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un IP adreses. Datu subjekta ievadītos personas datus vāc un glabā tikai pārzinis iekšējai lietošanai un savām vajadzībām. Pārzinis var pieprasīt pārsūtīšanu vienam vai vairākiem apstrādātājiem (piemēram, pakomātu pakalpojums), kas personas datus arī izmanto iekšējam mērķim, kas attiecināms uz pārzini.

Reģistrējoties kontroliera vietnē, tiek saglabāta arī IP adrese, ko piešķir interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) un kuru izmanto datu subjekts, – reģistrācijas datums un laiks. Šo datu glabāšana notiek, ņemot vērā to, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un, ja nepieciešams, ļaut izmeklēt izdarītos pārkāpumus. Ciktāl šo datu glabāšana ir nepieciešama kontroliera drošībai. Šie dati netiek nodoti trešām personām, ja vien nav likumā noteiktas saistības par datu nodošanu vai ja pārsūtīšana kalpo kriminālvajāšanas mērķim.

Datu subjekta reģistrācija, brīvprātīgi norādot personas datus, ir paredzēta, lai pārzinis varētu piedāvāt datu subjekta saturu vai pakalpojumus, kurus attiecīgā jautājuma rakstura dēļ var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētās personas var jebkurā laikā mainīt reģistrācijas laikā norādītos personas datus vai arī tos pilnībā izdzēst no pārziņa datu krājuma.

Datu pārzinis jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniedz informāciju katram datu subjektam par to, kādi personas dati tiek glabāti par datu subjektu. Turklāt datu pārzinis pēc datu subjekta pieprasījuma vai norādījuma izlabo vai izdzēš personas datus, ciktāl nav likumā noteikto glabāšanas pienākumu. Visi pārziņa darbinieki šajā ziņā ir pieejami datu subjektam kā kontaktpersonas.

 1. Abonēšana mūsu biļeteniem

Uzņēmuma vietnē lietotājiem tiek dota iespēja abonēt mūsu uzņēmuma biļetenu. Šim nolūkam izmantotā ievades maska ​​nosaka, kādi personas dati tiek pārsūtīti – vārds un uzvārds, e-pasta adrese un IP adrese, kā arī tas, kad biļetens tiek pasūtīts no kontroliera.

Uzņēmums regulāri informē klientus un biznesa partnerus, izmantojot biļetenu par uzņēmuma piedāvājumiem. Datu subjekts var saņemt uzņēmuma informatīvo izdevumu tikai tad, ja (1) datu subjektam ir derīga e-pasta adrese un (2) datu subjekts reģistrējas biļetenu nosūtīšanai. Apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru datu subjekts pirmo reizi reģistrējis biļetenu nosūtīšanai juridisku iemeslu dēļ divkāršās izvēles procedūrā. Šis apstiprinājuma e-pasts tiek izmantots, lai pierādītu, vai e-pasta adreses īpašnieks kā datu subjekts ir pilnvarots saņemt biļetenu.

Reģistrējoties biļetenam, mēs saglabājam arī interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirto un datu subjekta reģistrācijas laikā izmantoto datorsistēmas IP adresi, kā arī reģistrācijas datumu un laiku. Šo datu vākšana ir nepieciešama, lai vēlāk saprastu datu subjekta e-pasta adreses (iespējamo) ļaunprātīgu izmantošanu, un tāpēc tā kalpo pārziņa tiesiskās aizsardzības mērķim.

Personas dati, kas savākti kā biļetena reģistrācijas daļa, tiks izmantoti tikai mūsu biļetena nosūtīšanai. Turklāt biļetena abonentus var informēt pa e-pastu, ja vien tas ir nepieciešams attiecīgā biļetenu pakalpojuma vai reģistrācijas darbībai, kā tas varētu būt gadījumā, ja tiek modificēti biļetenu piedāvājumi, vai tehnisko apstākļu maiņas gadījumā. Personu dati, ko apkopojis biļetenu dienests, netiks pārsūtīti trešajām personām. Datu subjekts jebkurā laikā var pārtraukt mūsu biļetena abonēšanu. Piekrišanu personas datu glabāšanai, ko datu subjekts ir devis biļetena nosūtīšanai, var atsaukt jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšanas nolūkā katrā biļetenā ir atrodama atbilstoša saite.

 1. Biļetenu izsekošana

Uzņēmuma informatīvajā izdevumā ir tā sauktie izsekošanas pikseļi. Izsekošanas pikselis ir miniatūra grafika, kas iegulta šādos e-pastos, kuri tiek nosūtīti HTML formātā, lai iespējotu žurnāla failu ierakstīšanu un analīzi. Tas ļauj statistiski analizēt tiešsaistes mārketinga kampaņu panākumus vai neveiksmes. Pamatojoties uz iegulto izsekošanas pikseļu, Uzņēmums var redzēt, vai un kad datu subjekts ir atvēris e-pastu un kuras e-pasta saites ir izsaukuši datu subjekti.

Šādus personas datus, kas savākti biļetenos esošajos izsekošanas pikseļos, kontrolieris glabā un analizē, lai optimizētu biļetena piegādi, kā arī vēl labāk pielāgotu nākotnes biļetenu saturu datu subjekta interesēm. Šie personas dati netiks nodoti trešajām personām. Datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt attiecīgo atsevišķo piekrišanas deklarāciju, kas izdota, izmantojot dubultās izvēles procedūru. Pēc atsaukšanas pārzinis dzēsīs šos personas datus. Uzņēmums automātiski uzskata atteikšanos no biļetena saņemšanas kā atsaukumu.

 1. Saziņas veidlapa vietnē

Uzņēmuma vietnē ir informācija, kas ļauj ātri elektroniski sazināties ar mūsu uzņēmumu, kā arī tieši sazināties ar mums, kas ietver arī tā sauktā elektroniskā pasta (e-pasta adreses) vispārējo adresi. Ja datu subjekts sazinās ar pārzini pa e-pastu vai ar kontakta veidlapu, datu subjekta pārsūtītie personas dati tiek automātiski saglabāti. Vārds, e-pasta adrese un IP adrese, ko datu subjekts brīvprātīgi pārsūta datu pārzinim, tiek glabāti nolūkā apstrādāt vai sazināties ar datu subjektu. Šie personas dati netiek pārsūtīti trešajām personām.

 1. Komentāru funkcija vietnē

Uzņēmums piedāvā lietotājiem iespēju atstāt individuālus komentārus par produktiem vai atsevišķus emuāra ieguldījumus emuārā, kas atrodas kontroliera vietnē. Emuārs ir tīmeklī pieejams, publiski pieejams portāls, caur kuru viens vai vairāki cilvēki, kurus sauc par emuāru autoriem vai tīmekļa emuāru autoriem, var publicēt rakstus vai pierakstīt domas tā sauktajos blogpostos. Emuāra ziņas parasti var komentēt trešās personas.

Ja datu subjekts atstāj komentāru par produktu vai šajā vietnē publicēto emuāru, tiek saglabāti un publicēti arī datu subjekta komentāri, kā arī informācija par komentāra datumu un lietotāja izvēlēto (pseidonīmu). datu subjekts. Turklāt tiek reģistrēta arī IP adrese, ko interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) ir piešķīris datu subjektam. Šī IP adreses glabāšana notiek drošības apsvērumu dēļ un gadījumā, ja datu subjekts pārkāpj trešo personu tiesības vai ievieto nelikumīgu saturu, izmantojot doto komentāru. Tādēļ šo personas datu glabāšana ir datu pārziņa interesēs, lai pārkāpuma gadījumā viņš varētu attaisnot. Šie savāktie personas dati netiks nodoti trešajām personām,

Anavatizēta virkne, kas izveidota no jūsu e-pasta adreses (saukta arī par hash), var tikt sniegta Gravatar dienestam, lai redzētu, vai jūs to izmantojat. Pakalpojuma Gravatar privātuma politika ir pieejama šeit: https://automattic.com/privacy/. Pēc komentāra apstiprināšanas jūsu profila attēls ir redzams sabiedrībai jūsu komentāra kontekstā.

Apmeklētāju komentārus var pārbaudīt, izmantojot automatizētu surogātpasta noteikšanas pakalpojumu.

 1. Rutina personas datu dzēšana un bloķēšana

Datu pārzinis apstrādā un glabā datu subjekta personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi, vai arī tiktāl, ciktāl to atļauj Eiropas likumdevējs vai citi likumdevēji likumos vai noteikumos, uz kuriem attiecas pārzinis uz.

Ja glabāšanas mērķis nav piemērojams vai ja beidzas Eiropas likumdevēja vai cita kompetentā likumdevēja noteiktais glabāšanas periods, personas dati tiek regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar likumdošanas prasībām.

 1. Datu subjekta tiesības
 • a) Apstiprināšanas tiesības

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti ar viņu saistītie personas dati. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs apstiprinājuma tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • b) Piekļuves tiesības

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības iegūt no pārziņa bezmaksas informāciju par jebkurā laikā glabātajiem viņa vai viņas personas datiem un šīs informācijas kopiju. Turklāt Eiropas direktīvas un regulas nodrošina datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

 •  
  • apstrādes mērķi;
  • attiecīgās personas datu kategorijas;
  • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir vai tiks izpausti, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;
  • ja iespējams, paredzamais periods, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šī perioda noteikšanai;
  • ir tiesības pieprasīt no pārziņa personas datu labošanu vai dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu vai iebilst pret šādu apstrādi;
  • tiesību iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē esamība;
  • ja personas dati netiek vākti no datu subjekta, jebkura pieejamā informācija par to avotu;
  • automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, esamība, kas minēta VDAR 22. panta 1. un 4. punktā, un vismaz šajos gadījumos saturīga informācija par iesaistīto loģiku, kā arī nozīmīgums un paredzamās datu apstrādei.

Turklāt datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par to, vai personas dati tiek pārsūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Tādā gadījumā datu subjektam ir tiesības būt informētam par atbilstošajiem drošības pasākumiem saistībā ar pārsūtīšanu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs piekļuves tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • c) Tiesības uz labošanu

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības bez nepamatotas kavēšanās pieprasīt no pārziņa izlabot neprecīzus personas datus, kas attiecas uz viņu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, datu subjektam ir tiesības uz nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz labošanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • d) Tiesības uz datu dzēšanu (Tiesības tikt aizmirstam)

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības bez nepamatotas kavēšanās panākt, lai pārzinis izdzēstu ar viņu saistītos personas datus, un pārziņa pienākums ir bez liekas kavēšanās izdzēst personas datus, ja ir kāds no šiem iemesliem piemēro, ja vien apstrāde nav nepieciešama:

 •  
  • Personas dati vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti.
  • Datu subjekts atsauc piekrišanu, kuras pamatā ir apstrāde saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu un ja nav cita juridiska pamata apstrādei.
  • Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav primāru likumīgu iemeslu, vai arī datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 2. punktu.
  • Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.
  • Personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu pārzinim pakļauto juridisko pienākumu Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.
  • Personas dati ir apkopoti saistībā ar GDPR 8. panta 1. punktā minēto informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu.

Ja ir spēkā kāds no iepriekšminētajiem iemesliem, un datu subjekts vēlas pieprasīt Sabiedrības glabāto personas datu dzēšanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku. Uzņēmuma darbiniekam nekavējoties jānodrošina dzēšanas pieprasījuma izpilde nekavējoties.

Ja pārzinis ir publiskojis personas datus un viņam saskaņā ar 17. panta 1. punktu ir pienākums dzēst personas datus, pārzinis, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un ieviešanas izmaksas, veic pamatotus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu citus pārziņi, kas apstrādā personas datus, kurus datu subjekts ir pieprasījis, lai šādi pārziņi dzēš jebkādas saites uz šiem personas datiem, kopiju vai replikāciju, ciktāl apstrāde nav nepieciešama. Uzņēmuma darbinieki individuālos gadījumos organizēs nepieciešamos pasākumus.

 • e) Tiesības ierobežot apstrādi

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības iegūt no pārziņa apstrādes ierobežojumus, ja tiek piemērots viens no šiem nosacījumiem:

 •  
  • Datu subjekts apstrīd personas datu pareizību uz laiku, kas kontrolierim ļauj pārbaudīt personas datu pareizību.
  • Apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa to izmantošanas ierobežošanu.
  • Pārzinim personas dati apstrādes nolūkos vairs nav vajadzīgi, bet datu subjekts tos pieprasa, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
  • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa likumīgais pamatojums ir svarīgāks par datu subjekta pamatojumu.

Ja ir izpildīts viens no iepriekšminētajiem nosacījumiem un datu subjekts vēlas pieprasīt, lai tiktu ierobežota uzņēmuma uzglabāto personas datu apstrāde, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku. Uzņēmuma darbinieks organizēs apstrādes ierobežošanu.

 • f) Tiesības uz datu pārnesamību

Katram datu subjektam ir tiesības, ko Eiropas likumdevējs ir piešķīris, saņemt strukturētā, parasti lietojamā un mašīnlasāmā formātā personas datus, kas attiecas uz viņu, kuri tika sniegti pārzinim. Viņam vai viņai ir tiesības nosūtīt šos datus citam pārzinim, netraucējot pārzinim, kuram sniegti personas dati, ja vien apstrāde ir balstīta uz piekrišanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. GDPR vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai uz līguma saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde tiek veikta automatizēti, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs, vai kontrolierim uzticētās valsts pilnvaras īstenošanā.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības uz personas datu tiešu pārsūtīšanu no viena pārziņa citam, ja tas ir tehniski iespējams un kad tas netiek darīts. nelabvēlīgi ietekmēt citu tiesības un brīvības.

Lai aizstāvētu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru uzņēmuma darbinieku.

 • g) Tiesības iebilst

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju, uz personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu, pamatojoties uz e) vai f) punktu. ) GDPR 6. panta 1. punktā. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Uzņēmums vairs neapstrādā personas datus iebildumu gadījumā, ja vien mēs nevaram pierādīt apstrādes pārliecinošus pamatotus pamatus, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai. .

Ja Sabiedrība apstrādā personas datus tiešā mārketinga nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu, lai veiktu šādu mārketingu. Tas attiecas uz profilēšanu tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu. Ja datu subjekts iebilst pret Sabiedrību pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, Uzņēmums vairs neapstrādās personas datus šiem mērķiem.

Turklāt datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi, ko Sabiedrība veikusi Sabiedrībā zinātnisku vai vēsturisku pētījumu vai statistikas vajadzībām saskaņā ar 89. pantu ( 1) GDPR, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma veikšanai, kas veikts sabiedrības interešu dēļ.

Lai izmantotu tiesības iebilst, datu subjekts var sazināties ar jebkuru Uzņēmuma darbinieku. Turklāt informācijas sabiedrības pakalpojumu kontekstā datu subjekts var brīvi izmantot savas tiesības iebilst pret automatizētiem līdzekļiem, izmantojot tehniskās specifikācijas, neatkarīgi no Direktīvas 2002/58 / EK.

 • h) automatizēta individuāla lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības nepakļauties lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, kas uz viņu rada tiesiskas sekas vai līdzīgi būtiski ietekmē viņu, kamēr lēmums tiek pieņemts (1) nav nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) nav atļauts saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz pārzini un kas arī nosaka nosaka piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības, brīvības un likumīgās intereses, vai (3) nav pamatots ar datu subjekta skaidru piekrišanu.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) tas ir balstīts uz datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, Sabiedrība īsteno piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, vismaz tiesības iegūt pārziņa cilvēcisku iejaukšanos, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības uz automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, viņš var jebkurā laikā sazināties ar jebkuru uzņēmuma darbinieku.

 • i) Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanu

Katram datu subjektam ir tiesības, ko piešķir Eiropas likumdevējs, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru uzņēmuma darbinieku.

 1. Apstrādes juridiskais pamats

Art. 6. panta 1. punkts GDPR ir juridiskais pamats apstrādes darbībām, kurām mēs iegūstam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzējs, kā tas notiek, piemēram, ja apstrādes darbības ir nepieciešamas preču piegādei vai jebkura cita pakalpojuma sniegšanai, apstrāde ir pamatojoties uz 6. panta 1. punktu. b GDPR. Tas pats attiecas uz tādām apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai, piemēram, izmeklēšanas gadījumā par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Vai uz mūsu uzņēmumu attiecas juridiskas saistības, saskaņā ar kurām ir nepieciešama personas datu apstrāde, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde ir balstīta uz Art. 6. panta 1. punkts c GDPR. Retos gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses. Tas tā būtu, piemēram, ja mūsu uzņēmumā kāds apmeklētājs būtu ievainots un viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita svarīga informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešai personai. Tad apstrāde būtu balstīta uz Art. 6. panta 1. punkts d GDPR. Visbeidzot, apstrādes darbības varētu balstīties uz 6. panta 1. punkta pirmo daļu. f GDPR. Šis juridiskais pamats tiek izmantots apstrādes darbībām, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, ja apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgo interešu mērķiem, izņemot gadījumus, kad šādas intereses pārsniedz datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība. Šādas apstrādes darbības ir īpaši pieļaujamas, jo tās ir īpaši pieminējis Eiropas likumdevējs. Viņš uzskatīja, ka likumīgas intereses var pieņemt, ja datu subjekts ir pārziņa klients (GDPR 47. apsvēruma 2. teikums).

 1. Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses

Ja personas datu apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punktu. Saskaņā ar GDPR mūsu likumīgās intereses ir veikt uzņēmējdarbību par labu visu mūsu darbinieku un akcionāru labklājībai.

 1. Personas datu glabāšanas periods

Kritēriji, kas tiek izmantoti personas datu glabāšanas perioda noteikšanai, ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas periods. Pēc šī perioda beigām attiecīgie dati tiek regulāri izdzēsti, ja vien tie vairs nav vajadzīgi līguma izpildei vai līguma uzsākšanai.

 1. Personas datu sniegšana kā likumā vai līgumā noteiktas prasības; Prasība, kas nepieciešama līguma noslēgšanai; Datu subjekta pienākums sniegt personas datus; šādu datu nesniegšanas iespējamās sekas

Mēs paskaidrojam, ka personas datu sniegšana daļēji ir prasīta likumā (piemēram, nodokļu noteikumi) vai arī tā var izrietēt no līguma noteikumiem (piemēram, informācija par līgumpartneri).

Dažreiz var būt nepieciešams noslēgt līgumu, ka datu subjekts mums sniedz personas datus, kuri mums vēlāk jāapstrādā. Datu subjektam, piemēram, ir pienākums sniegt mums personas datus, kad mūsu uzņēmums paraksta līgumu ar viņu. Personas datu nenodrošināšana izraisītu to, ka nevarētu noslēgt līgumu ar datu subjektu.

Pirms datu subjekts sniedz personas datus, datu subjektam ir jāsazinās ar jebkuru darbinieku. Darbinieks datu subjektam paskaidro, vai personas datu sniegšana ir nepieciešama likumā vai līgumā vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai pastāv pienākums sniegt personas datus un kādas ir personas nenodrošināšanas sekas dati.

 1. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Kā atbildīgs uzņēmums mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

 1. Datu aizsardzības noteikumi par Google Analytics lietošanu un lietošanu (ar anonimizācijas funkciju)

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis Google Analytics komponentu (ar anonimizācijas funkciju). Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Web Analytics ir datu vākšana, apkopošana un analīze par vietņu apmeklētāju rīcību. Tīmekļa analīzes pakalpojums cita starpā apkopo datus par to, no kuras vietnes persona ir nonākusi citā vietnē (tā sauktais novirzītājs), kuras apakšlapas tika apmeklētas vai cik bieži un uz kādu laiku tika apskatīta apakšlapa. Tīmekļa analīze galvenokārt tiek izmantota vietnes optimizēšanai un interneta reklāmas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai.

Google Analytics komponenta darbības uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikas Savienotās Valstis.

Tīmekļa analīzei, izmantojot Google Analytics, kontrolieris izmanto lietojumprogrammu “_gat. _anonymizeIp ”. Izmantojot šo lietojumprogrammu, Google saīsina datu tēmas interneta savienojuma IP adresi un anonimizē piekļuvi mūsu vietnēm no Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas līguma puses.

Google Analytics komponenta mērķis ir analizēt trafiku mūsu vietnē. Google izmanto apkopotos datus un informāciju, cita starpā, lai novērtētu mūsu vietnes lietošanu un sniegtu tiešsaistes pārskatus, kas parāda darbības mūsu vietnēs, un lai sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu vietnes izmantošanu.

Google Analytics ievieto sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Kas ir sīkdatnes, ir paskaidrots iepriekš. Iestatot sīkfailu, Google ļauj analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Katru reizi izsaucot vienu no šīs vietnes atsevišķajām lappusēm, kuru pārvalda kontrolieris un kurā tika integrēts Google Analytics komponents, datu pārlūkprogramma datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā automātiski iesniegs datus, izmantojot Google-Analytics komponents tiešsaistes reklamēšanai un komisijas apmaksai Google. Šīs tehniskās procedūras gaitā uzņēmums Google iegūst zināšanas par personisko informāciju, piemēram, par datu subjekta IP adresi, kas cita starpā apkalpo Google,

Sīkdatne tiek izmantota, lai uzglabātu personisko informāciju, piemēram, piekļuves laiku, vietu, no kuras tika veikta piekļuve, un datu subjekta apmeklējumu biežumu mūsu vietnē. Katru reizi apmeklējot mūsu vietni, šādi personas dati, tostarp datu subjekta izmantotās piekļuves internetam IP adrese, tiks pārsūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google šos tehniskās procedūras laikā savāktos personas datus var nodot trešajām personām.

Datu subjekts, kā norādīts iepriekš, jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, izmantojot mūsu vietni, attiecīgi pielāgojot izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu, un tādējādi neatgriezeniski liegt sīkfailu iestatīšanu. Šāda pielāgošana izmantotajam interneta pārlūkam arī liegtu Google Analytics iestatīt sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkfailus, kurus jau izmanto Google Analytics, var izdzēst jebkurā laikā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret tādu datu apkopojumu, ko ģenerē Google Analytics un kas ir saistīta ar šīs vietnes izmantošanu, kā arī par šo datu apstrādi Google tīklā un novērst tādu. Šajā nolūkā datu subjektam zem saites https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ir jāielādē pārlūkprogrammas papildinājums un tas jāinstalē. Šis pārlūka pievienojumprogramma, izmantojot JavaScript, paziņo pakalpojumam Google Analytics, ka visus datus un informāciju par interneta lapu apmeklējumiem nedrīkst pārsūtīt uz Google Analytics. Pārlūkprogrammas papildinājumu instalēšana tiek uzskatīta par Google iebildumu. Ja datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēma vēlāk tiek izdzēsta, formatēta vai no jauna instalēta, datu subjektam jāpārinstalē pārlūkprogrammas papildinājumi, lai atspējotu Google Analytics.

Papildinformāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var iegūt vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/ un vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Pakalpojums Google Analytics ir sīkāk paskaidrots šajā saitē https://www.google.com/analytics/.

 1. Datu aizsardzības noteikumi par Google-AdWords lietojumprogrammu un lietošanu

Pārvaldnieks savā vietnē ir integrējis Google AdWords. Google AdWords ir interneta reklamēšanas pakalpojums, kas ļauj reklāmdevējam ievietot reklāmas Google meklētājprogrammas rezultātos un Google reklāmas tīklā. Google AdWords ļauj reklāmdevējam iepriekš definēt konkrētus atslēgvārdus, ar kuru palīdzību tikai tad tiek parādīta reklāma Google meklēšanas rezultātos, kad lietotājs izmanto meklētājprogrammu, lai izgūtu ar atslēgvārdiem saistītu meklēšanas rezultātu. Google reklamēšanas tīklā reklāmas tiek izplatītas atbilstošās tīmekļa lapās, izmantojot automātisko algoritmu, ņemot vērā iepriekš definētos atslēgvārdus.

Google AdWords darbības uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS.

Google AdWords mērķis ir mūsu vietnes reklamēšana, iekļaujot attiecīgu reklāmu trešo pušu vietnēs un meklētājprogrammas Google meklētājprogrammas rezultātos, kā arī ievietojot trešo personu reklāmas mūsu vietnē.

Ja datu subjekts nokļūst mūsu vietnē ar Google reklāmas starpniecību, ar Google starpniecību datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā tiek reģistrēts tā sauktais reklāmguvumu sīkfails. Kas ir sīkdatnes, ir paskaidrots iepriekš. Reklāmguvuma sīkfails zaudē derīgumu pēc 30 dienām un netiek izmantots datu subjekta identificēšanai. Ja sīkdatnes derīguma termiņš nav beidzies, reklāmguvuma sīkfailu izmanto, lai pārbaudītu, vai mūsu vietnē ir izsauktas noteiktas apakšlapas, piemēram, iepirkumu grozs no tiešsaistes veikala sistēmas. Izmantojot reklāmguvuma sīkfailu, gan mēs, gan Google varam saprast, vai persona, kas mūsu vietnē sasniedza AdWords reklāmu, radīja pārdošanu, tas ir, veica vai atcēla preču pārdošanu.

Datus un informāciju, kas savākta, izmantojot reklāmguvuma sīkfailu, Google izmanto, lai izveidotu mūsu vietnes apmeklējumu statistiku. Šo apmeklējumu statistiku mēs izmantojam, lai noteiktu kopējo lietotāju skaitu, kuri ir apkalpoti, izmantojot AdWords reklāmas, lai pārliecinātos par katras AdWords reklāmas panākumiem vai neveiksmēm, un lai optimizētu mūsu AdWords reklāmas nākotnei. Ne mūsu uzņēmums, ne citi Google AdWords reklāmdevēji nesaņem no Google informāciju, kas varētu identificēt datu subjektu.

Reklāmguvumu sīkfails glabā personisko informāciju, piemēram, interneta lapas, kuras apmeklē datu subjekts. Katru reizi, kad mēs apmeklējam mūsu interneta lapas, personas dati, tostarp datu subjekta izmantotās piekļuves internetam IP adrese, tiek pārsūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas savākti, izmantojot tehnisko procedūru, trešajām pusēm.

Papildinformāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var iegūt vietnē

Auto Moto

Ko jūs varat tīrīt

Medicīnas, tetovējums

Kā tas strādā

Dārzeņu un augļu tīrīšana

Aplauzuma suku tīrīšana

Kā tīrīt bērnu rotaļlietas

Mēs tīrām, atjaunojam, atdzīvinām

Tīrīšana

Vairāk lietu vajadzētu saglabāt un iztīrīt, nevis aizstāt ar jaunām. Mūsu ideja ir sniegt jums labāko variantu jūsu mājas vai darba videi.

Klientu apkalpošana

Mēs piedāvājam pilnu atbalstu un zināšanas par ultraskaņas tīrīšanu. Mūsu komanda ir gatava uzlabot jūsu darbu un palīdzēt jums strādāt efektīvāk nekā jebkad agrāk.

Attīstība

Mūsu uzmanības centrā ir uzklausīt klientus, izprast viņu vajadzības un nodrošināt ārkārtīgi plašu ultraskaņas tīrīšanas līmeni.